فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شومبولی

 
۹
بالا
۴
پایین
صفتی است که برای توصیف یک اتفاق یا چیز به درد نخور، مزخرف، بی مایه و معنا، بد و گاهاً ناراحت کننده به کار می رود.
- چی شد؟ چرا انقدر دیر کردی؟
- هیچی بابا، توی ترافیک شومبولی گیر کرده بودم!
واژه های مرتبط: تخمی مزخرف
نویسنده: مهیاروو
۲۹ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!