فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شاس زدن

 
۱۸
بالا
۲
پایین
به معنی رفتار كردن و واكنش نشان دادن به طور غیر عادی و به طریق شاسگول ها
-این یارو چرا اینجوریه؟
-ولش كن بابا شاس میزنه

-چرا امروز اینقدر شاس میزنی ، چته؟
واژه های مرتبط: شاسگول
نویسنده: DSH
۲۹ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!