فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پِس به چو
محل رواج: مازندران

 
۹
بالا
۱۳
پایین
دعوا کردن یک نفر همراه با خیط کردن او
خواستم از پدرم اجازه بگیرم برم بیرون، همچین منو جلوی مهمون پس به چو کرد که حسابی ضایع شدم.
واژه های مرتبط: خیط پسبچو
نویسنده: بهار
۲۷ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!