فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شنبه یشنبه (یکشنبه )

واژه روز در۲۵ مهر ۱۳۹۰

 
۸۰
بالا
۹
پایین
کنایه از نا مرتب لباس پوشیدن یا چند تا لباس رو هم بپوشی که به هم نیاد و نامرتم باشه
حمید این چه وضیه چند تا لباس پوشیدی چراشنبه یشنبه است.
واژه های مرتبط: اجق وجق
نویسنده: گلاره
۲۴ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!