فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

گور جودها

 
۱۴
بالا
۵
پایین
بی نظم، در هم ریخته.
قبرستان های یهودیان عموماً بی نظم و ترتیب است. قبرها موازی هم ساخته نمی شود و قبرستان فاقد درخت کاری است. ترکیب سنگ قبرها نیز چشم آزار است.
بچه برو جمع کن اتاقت رو، شده عین گور جودها!
واژه های مرتبط: هردمبیل باری به هر جهت
نویسنده: دونقطه دی
۲۲ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!