فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

طاهر خانم چنگال بدست

 
۲۱
بالا
۷
پایین
آدم فضول و بیکار که زاغ سیاه مردم را چوب میزند بیشتر وقت های پیرزنهای همسایه
حواست باشه میای طاهر خانم چنگال بدست نبیندنت وگرنه فردا آمار رو محله دارن
واژه های مرتبط: فضول
نویسنده: بچه مِشَد
۲۲ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!