فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خرگیجه

 
۲۵
بالا
۵
پایین
یکی از معانی خر در ادبیات فارسی به معنای "بزرگ" است و خرگیجه به سرگیجه های پشت سر هم که به شکل بسیار بدی اتفاق بیفتد !!
(Exclusive By GH)
۱. اینقدر نرو رو نروه ام... میزنمت خرگیجه بگیری نتونی بلند شی از جات !!!
۲. میخوای با من بیای مواظب باش خرگیجه نگیری !!!
۳. حالا که سوار موتور من شدی مواظب باش خرگیجه نگیری بیفتی زمین!!
واژه های مرتبط: گُه گیجه چِت زدن (Chet) داغون
نویسنده: GH
۲۱ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!