فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پایه بودن

 
۴۲
بالا
۱
پایین
مشتاق بودن برای انجام کاری
۱. اصغر پایه ای امروز بریم جنگل ؟
۲. اولی : بچه ها بریم شهر بازی؟
دومی : من که پایه ام ، شماها چی ؟
واژه های مرتبط: چال شدن صفا سیتی کِیف کردن
نویسنده: GH
۲۰ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!