فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تیکه انداختن

 
۲۶
بالا
۰
پایین
همان کنایه زدن میباشد. همچنین حرفی که برای ضایع کردن شخص در جمع یا گروه گفته میشود
۱. بریم دو سه تا تیکه به این دختره پر رو بندازیم حالش جا بیاد !!!
۲. عجب تیکه ای انداختی اصغر ، خوب ضایعش کردی ....
واژه های مرتبط: تیکه
نویسنده: GH
۱۵ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!