فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مخلس

واژه روز در۸ مهر ۱۳۹۰

 
۵۱
بالا
۱۲
پایین
به معنای کسی که از مغز خود استفاده نمکند یا کلا مخ ندارد (لس برگردان less به فارسی است).
کسی که در بست در اختیار اراده دیگران است.
طرف از برادران مخلسه! فرمون رو کنده انداخته دور!
واژه های مرتبط: کله پوک
نویسنده: گل پسر
۷ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!