فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

میره

 
۱۳
بالا
۴
پایین
غیر قابل باوره که این کار / رخداد انجام شده باشه.
incredible unbelievable
مسئولین کشور در اختلاس بانک صادرات هیچ نقشی نداشتند.
جواب: میره که ایطو باشه
واژه های مرتبط: میره که ایطو باشه
نویسنده: Samuel
۷ مهر ۱۳۹۰
میره

 
۱۴
بالا
۶
پایین
از اصطلاحات تخصصی شیرازی - بیشتر در جواب افرادی بکار می رود که خالی بندی خفنی کرده باشند.
اولی: فیلتر فیسبوک رو برداشتن.
دومی: میره
نویسنده: حسین شیرازی
۶ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!