فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کرتیم

 
۷
بالا
۲
پایین
از کلمات : نوکرتیم،چاکرتیم،

جهت احوال پرسی و احترام به طرف مقابل استفاده میشود...
تعارف تکیه پاره کردنه....

در معنی مردمی وقتی به کسی میگی کرتیم یعنی اول خودت رو بزرگ شمردی و در حال بزرگی به طرف مقابل میفهمانی واسم خیلی محترمی....
خیلی کرتیم...
یعنی : خیلی چاکرتیم و نوکرتیم
واژه های مرتبط: کوچکتیم غلامتیم
نویسنده: حامد
۶ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!