فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خار و مار کردن

 
۲۸
بالا
۱۰
پایین
این ترکیب متشکل از ترکیب "تار و مار" و "خواهر و مادر" است که به همان اندازه شدت دارد ولی تا حدودی مودبانه تر است. به معنی به شدت گاییدن، به فاک دادن، سرویس کردن و.... است
- امتحان چطور بود بچه ها؟
- حاجی خیلی تخمی بود، زد خار و مارمون کرد

یا
- شنیدم بارسلونا دیشب ترکونده
- اره زد خار و مار کرد رئال و
نویسنده: سلمان
۶ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!