فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کتابخوانی

 
۸
بالا
۱۰
پایین
اختلاط یک مرد با یک جوان رعنا
خانتان کجاس، بریم با هم کتاب بخوانیم؟
واژه های مرتبط: پارتي دو نفره اوکو اوکو
نویسنده: کتابخوان
۵ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!