فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پسمل

 
۷
بالا
۱۷
پایین
پسر. جنس مذکر. گاهی برای خطاب دادن دوست پسر استفاده می شود و گاهی برای خطاب قرار دادن پسر بچه های با مزه.
در گفت و گوی دختر خانم ها بیشتر به کار می رود.
ندا به سمیه: ببین پسمل من اومد چیزی راجع به پارتی نگیا!
سمیه به ندا: نه بابا! خیالت راحت!
واژه های مرتبط: داف امام بر حق
نویسنده: گل پسر
۴ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!