فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خوجل

 
۱۰
بالا
۶
پایین
خوشگل. زیبا رو. خوش صورت. دختر خانمها بیشتر از آن استفاده می کنند.
اولی به دومی: این دوس پسره مرسده است؟
دومی به اولی: آره! لعنتی خیلی خوجله!
واژه های مرتبط: داف امام بر حق
نویسنده: بتول
۴ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!