فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

جاپون

 
۱۱
بالا
۳
پایین
ژاپن، به تخمه ژاپنی هم تخمه جاپونی گفته می‌شود.
- آقا این دستگاهه تقلبی نیست؟ چینی مینی نباشه؟
- نه بابا، خیالت تخت. اصل جاپونه.
واژه های مرتبط: تخمه جاپونی
نویسنده: dahdash
۴ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!