فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لایتچسبک

واژه روز در۱۴ شهریور ۱۳۹۳

 
۲۷
بالا
۱۷
پایین
کسی که هر کاری می کند تو دل برو نمی شود. کسی که شوخی هایش محتوا ندارد. لایتچسپک هم گفته می شود.
یکی به اون یکی: باز این پسره لایتچسبک اومد! پاشو بریم تا آویزون نشده!
واژه های مرتبط: گوشت تلخ
نویسنده: بتول
۴ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!