فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

بیخی

واژه روز در۲۴ آبان ۱۳۹۰

 
۵۷
بالا
۱۵
پایین
مخفف کلمه بیخیال که برای از سر باز کردن فعالیتی که حوصله انجام آنرا نداشته باشیم که هم وزن های دیگر آن عبارتند از:
بیخ بابا ، بیخی خی
اولی : میای بریم شهر بازی ؟
دومی: بیخی بابا حسّش نیس !!
نویسنده: GH
۱ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!