فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شلنگ تخته انداختن

 
۱۲
بالا
۱۰
پایین
طرزی از راه رفتن که حرکات پا در آن زیاد و خارج از ریتم باشد. در بعضی مواقع برای بیان کردن حالتی از خوشحالی هم هست!
حسن! این یا رو باش مثل خر دراه شلنگ تخته میندازه

دختره به جای راه رفتن شلنگ تخته میندازه
نویسنده: رفیق سر کوچه
۲۸ شهریور ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!