فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شیش ماهه

 
۲۸
بالا
۱
پایین
کسی که عجله فراوانی برای انجام کاری را دارد !!
شیش ماهه ای ها !! صبر کن کیک ها بپزن بعد میخوریم !

چیه ؟ چی خبرته ؟ شیش ماهه بدنیا اومدی ؟ صبر کن برسیم اونوقت جیغ و داد کن ...
نویسنده: GH
۲۵ شهریور ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!