فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شیش(شش)

واژه روز در۶ آبان ۱۳۹۰

 
۲۳
بالا
۲۰
پایین
به وضعیت ناهنجار و نامطلوب اطلاق می گردد. در واکنش به رفتار و یا هر چیزناموزون و دور از انتظار کاربرد بسیار دارد. شیش در مقایسه با سه از بار منفی خیلی بیشتری برخوردار است.
بسه دیگه اینقد حرف نزن ؛ به اندازه ی کافی شیش کردی.
واژه های مرتبط: سیت بودن اوضاع
نویسنده: miti
۲۴ شهریور ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!