فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سِوِر (sever)

 
۱۳
بالا
۷
پایین
محکم و پیگیر دنبال کاری را گرفتن.
برگرفته شده از Severe انگلیسی.
_ دیروز رفتم اداره سراغ نامه ، کارم راه نیافتاده بود.
_ انتظار داشتی بیای خونه کارتم راه بیفته ؟ باید بری" سِوِر" وایستی همونجا تا انجام بدن برات.
نویسنده: نیما
۲۰ شهریور ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!