فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لخ لخ

 
۱۹
بالا
۱
پایین
وقتی وظیفه ای که به شخصی سپرده شده به کندترین شکل ممکن پیش بره را لخ لخ کردن گویند !!
اولی 3 ساعته داره آب حوض خالی میکنه...
دومی : اوهو .... چه خبرته؟؟چقدر لخ لخ میکنی !!

اصغر خیلی لخ لخ راه میایی !! بدو دیگه !!
نویسنده: GH
۲۰ شهریور ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!