فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سوتی

 
۷
بالا
۳
پایین
گاف. زمانی که بدلیل نا اگاهی یا گرفتگی زبان یا... عبارتی را بگوییم که موجب خنده دیگران شود
معلم عصبانیم موقع دیدن آدامس خوردنم سر کلاس با عصبانیت گفت: آدامستو بجو بنداز تو دهنت!!!
نویسنده: ...
۱۸ شهریور ۱۳۹۰
سوتی

 
۵
بالا
۷
پایین
کاری که مثل سوت صدا بده....خرابی_خرابکاری_
سه شدن
نویسنده: میرزا
۱۷ شهریور ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!