فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خوش به حالت

 
۷
بالا
۵
پایین
در مقام تمسخر و تحقیر به كار‌می‌رود و برای دست انداختن كسی كه در حال حرف زدن است.
دقیقن در معنی خوش به حال دیوونه...
( دقت كنید كه اگر كسی به شما این جمله را به گفت، هیچ وقت نپرسید چرا؟ )
( نفر اول در بین جمع روی منبر رفته )
نفر دوم: خوش به حالت
نفر اول: چرا؟
نفر اول: اسكولی!
نویسنده: مِهدي
۱۷ شهریور ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!