فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شازده

 
۱۳
بالا
۱
پایین
۱- شاه‌زاده. در خطاب بار معنایی تمسخر، تحقیر و گاه توهین.( در كنایه به معنی كره خر)
۲- وقتی كسی با اعتماد به نفس در حال انجام كاری یا گفتن چیزی است، برای ضایع كردن او گفته می‌شود
۱- اوهوی! شازده! آونجا نریز آشغالات رو.
۲- شازده پسر اینی كه تو داری می‌گی تعریف كمونیسمه نه سوسیالیسم!
نویسنده: مِهدي
۱۶ شهریور ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!