فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تیریپ برداشتن

 
۱۴
بالا
۲
پایین
وقتی كسی احوالات روحیش به شكلی عجیب عوض می شود و معمولاً نشان از وارد شدن در یک رابطه عاشقانه یا کلاس گذاشتن الكی دارد. این حالت در بیشتر موارد جوگیرانه می باشد و دیری نمی پاید كه طرف به حالت طبیعیش برمی گردد. 
١- طرف با دختره تیریپ ورداشته می خواد دوتا شه!
٢- ازش می پرسم خونتون كجاست واسه ما كلاس می ذاره. چنان تیریب ورداشته انكار علی آباد هم شهره! 
نویسنده: مخلص شما
۱۴ شهریور ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!