فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سریش

 
۱۲
بالا
۳
پایین
مصر و پی‌گیر و لجوج و خستگی ناپذیر
كسی كه وقتی دامان آدمی را می‌گیرد دیگر رها شدن از دستش با خداست!
بچه جون من به چه زبونی بگم آدامس نمی‌خوام كه ولم كنی؟ گیر عجب سریشی افتادم ها!
نویسنده: مِهدي
۹ شهریور ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!