فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کان فیوز (confuse)

 
۳۰
بالا
۶
پایین
آنکه برق از باسنش می پرد. در اصل از واژه ی بیگانه ی confuse گرته برداری شده است. این واژه در زبان انگلیسی‌ به معنای گیج و سردرگم است، ولی‌ به صورت عجیبی‌ در فارسی هم معنی‌ مشابهی می‌‌دهد. کسی‌ که برق از باسنش پریده احتمالا بسیار گیج و سردرگم است!
اولی‌: حاجی هرچی‌ زور میزنم ربط بورکینافاسو به نظریه نسبیت انیشتین رو نمیفهمم.
دومی‌: کان فیوز شدی، چیزی نیست!
نویسنده: مخلص شما
۸ شهریور ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!