فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

عبدالله چگینی

واژه روز در۷ شهریور ۱۳۹۰

 
۵۰
بالا
۱۱
پایین
حركتی دورانی در ورزش تكواندو. بدین شكل كه مبارز چخیده و در حال پرش با پشت پای مخالف به بدن حریف ضربه می‌زند. در ولایت كره به آن آبدریو چاگی گویند.
كرم نریز! با عبدالله چگینی میام تو فكت ها!
نویسنده: مِهدي
۵ شهریور ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!