فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

بپیوز بابا

 
۹
بالا
۱۳
پایین
خفه شو
در حال رانندگی، سرنشینان توجه راننده را به موضوعی دیگر جلب میکنند، راننده خطاب به مسافران: "بپیوز بابا". به معنی اینکه خفه شوف مگه نمی بینی دارم رانندگی میکنم، سر فرصت برام مفصل بگو
نویسنده: Nooshin2011
۲ شهریور ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!