زن و شوهر هنوز تعریف نشده.
اولین کسی باشید که تعریفش می کنید.