مرام نامه و طرز استفاده از سایت

کلماتی که شما به فارسی شهری اضافه می کنید ابتدا توسط ویرایشگرهای سایت بررسی شده تا از مناسب بودن محتوای آنها اطمینان حاصل شود. موقع افزودن واژه ها لطفا موارد زیر را رعایت کنید.

ویرایشگرهای فارسی شهری واژه ها، تعریف ها و مثال هایی که حاوی موارد زیر باشد را نمی پذیرند:

۱- کلماتی که در فرهنگ عامه ایران زمین مستهجن و بی ادبی محسوب می شوند، چون اینجا خانواده زندگی می کنه و زشته کلاً!

۲- هر گونه توهین آشکار به شخص یا گروه خاص، از جمله جکهای قومیتی. چون توهین اصولاً کار بدیه که هیچ ایرانی دوست نداره.

۳- چیزهایی که از لحاظ سیاسی بودار باشند. چون اگرچه ما هم مثل شما به آزادی سخن و مطبوعات و این چیزا خیلی معتقدیم و احتمالاً با اکثریت شما هم نظریم (از نظر سیاسی)، ما هم مثل شما زن و بچه داریم و هیچ علاقه ای هم به سر درآوردن از زندان اوین و شیشه نوشابه و ... نداریم!