فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

بر و بچز

 
۱۱
بالا
۵
پایین
بر و بچه ها، گروه دوستان صمیمی
- هفته دیگه با بروبچز داریم میریم کویر! می آی؟
واژه های مرتبط: بر و بکس
نویسنده: عزیز بومی
۱۲ مهر ۱۳۹۰
برو کنار بذار باد بیاد

 
۷
بالا
۳
پایین
در مواردی به کار برده می شود که دو طرف با هم دعوا و کل کل دارند و برای هم کری می خوانند.
داوود: ببین داداش چنان می زنمت که ۱۰۰ دور دوره خودت بچرخیا
عباس: برو بابا ...برو کنار بذار باد بیاد
نویسنده: 39
۱۶ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!