تماس با فارسی شهری

فارسی شهری همیشه جویای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما هست.

با پر کردن فرم موجود در پایین همین صفحه یا فرستادن ایمیل به آدرس ما را در بهبود محتوا، ظاهر و امکانات سایت کمک کنید.
فارسی شهری متعهد است که آدرس ایمیل شما را کاملا محرمانه نگه دارد. ما هیچوقت برای شما اسپم نمی فرستیم و آدرس ایمیل شما را به کسی نمی دهیم.