فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

چ
چــوری
چَلقوز
چِت
چِت زدن
چِت زدن (Chet)
چِت کردن
چِت مخ
چِت مغز
چِرتی
چِغِر ( Chegher )
چِکِنِه
چِلِّب ، Chelleb
چِنگ
چُخُس
چُس چرب
چُس ماه
چُس منش
چُسان فُسان
چُسو
چُسی اومدن
چُل
چُلُمبه (Cholombeh)
چاپلوسی
چاچول
چاخان
چاخان کردن
چارچوله باز
چارسو بیست
چارشنبه
چارمندون
چاغ
چاغال
چاقال
چاقچولي
چاقیدن
چاکر
چاکرخواه
چاکرفس
چاکرم
چاکس
چاكرخاتيم
چال اسموک
چال شدن
چالش
چالفخره
چالنبون(چلنبان چالش)
چاله عمران
چالی
چانچو
چای دم کن
چاییدی
چبله (chabale) راست کن
چپ اندر قیچی
چپ چُس
چپ دست
چپ کردن(choop)
چپاندن
چپر چس
چپر چلاغ
چپر چلاق
چپق چاق کردن
چپول. chapul
چپیه
چت
چت کردن سر امتحان
چتر
چتر باز
چتر شدن
چترباز
چخ
چخ چخی
چخلص
چد ه ched ha
چرا می خند؟
چرا میخند
چراغ خاموش
چرب زبانی با جنس مخالف
چرت
چرت پرت
چرت وپرت
چرکمون زدن
چرکولک
چرند
چریدن
چس
چس ترم
چس ترمی
چس چرب
چس چس كردن
چس خالص
چس خور
چس دود
چس دود کردن
چس شدن
چس فیل
چس کاری
چس کش
چس کلاس
چس کن تو برق زدن
چس كن برقي
چس گیر
چس ماه
چس مثقال
چس مغز
چس مهره
چس ناله
چس و پس
چس و فیس
چسب
چسب زخم
چسبناک
چسبندنوک ،( chosbendenook)
چسبیدی به دیوار
چسش چربه
چسش زدن
چسک
چسماق
چسی
چسی آمدن
چسی نیا
چسي آمدن
چش چش کردن
چش و چال
چشات بد سگ داره
چشم راست
چشم زاغ
چشم مایی
چشمم به تخته
چشیدن
چغچغی
چغوك
چفت
چفت و چل
چفتزن
چق چق
چقد حرف میزنى
چقد فک می زنی
چقدر حرف میزنی
چقدر سمه
چقک
چقوت‎
چک چین
چکامه
چکس (chax)
چکنه
چل زدن
چلاسک
چلخوس
چلسمه
چلغوز
چلفتی
چلقوز
چلکس
چلکس(Chalex)
چلکو
چلكو
چلمن بازی
چلمو
چلّو
چلوسیده
چلوصافی
چله غزک
چمنتم
چموش
چنار امام زاده جعفر
چندر غاز
چندرغاز
چنگ
چنیم
چنیم (CHANIM)
چوُلمْيس
چوب - بشر
چوب تو کون کردن
چوب لباسی
چوب هری پاتر
چوباد
چوبان
چوبله
چوتولی
چوخ گورِيْت
چوسه
چوق و چر choogho cher
چوقیدن
چول
چولتو می برم
چوله
چولیدن
چوم
چومبول
چونده
چونگول
چونه
چه بید؟؟؟
چه جوریاس
چه خَبَنگ
چه خبرا؟؟
چه خطرا؟
چه ظات؟
چه گها !
چه مکه؟
چهار پایه
چهار گاو
چهار یکیم
چی شده؟
چی؟! ماشین لباس شویی؟!
چیبستیم
چیپ
چیجوری بودم؟
چیز
چیز و چوز
چیک تو چیک
چیماری
چینگ
چي توز موتوري
چيکيدن
چيلاسك
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!