فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

ج (جه)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوکس
جَفَنگ
جَلدی
جِلالِنگ
جُخ
جُک گفتن
جُل
جٍٍٍٍٍُلَد اَرنَهوت
جا
جا استادی
جا دولی
جاپون
جاج کردن
جاده خاکی
جاذاب
جاساز
جاسازی
جاستین بیبر (justin bieber)
جاسویچی
جاکش
جاکش خان
جاکش لقمه
جاکلز
جان گوز
جان ها
جانان
جانک (تلفظ janak)
جانور (جونور)
جخ
جدایی نادر از سیمین
جدید
جر مايند
جرپو
جریان-دار
جزولاقنه
جزه
جغله
جف شیش (جفت شش )
جفت پا
جفت کردن
جفنگ
جقله
جقله (jeghele)
جقی
جک بائر
جکوز
جگرت چم
جلبک
جلدی
جلف
جلق
جلق زدن
جلو شو بگير
جماع
جمختی
جمعت کن بابا
جمعه دانشجویی
جنتلمنگ
جنده
جنده کِش
جنس خراب
جنگولک‌بازی
جنگه مگه
جنوب شهر
جنه گو
جو گوز joo goz
جو گیر
جواب
جوات
جواد
جواد مخفی
جوجه
جوجه الاغ
جوجه فکلی
جوجه ماشینی
جور کردن
جوریدن
جوش شهرستاني
جوق
جوگول بلا
جوگیر
جول جولک
جول و پلاس
جولاهه
جولنبر
جون تو
جونی قدیری قر نیا
جوون (جوان)
جوووووووووون باو
جه ذات
جهان گردی
جهانشهر
جهانی بودن
جهله به گُند
جهنم دره
جی اف
جی اف اس‌ JFS
جی جی
جی.اس.بی
جیب
جیب خالی
جیب خالی ، گوز صدتا صدتا
جیجی باجی
جیغ
جیغیل
جیک ثانیه
جیگر
جیگیلی
جیم
جیم شدن
جيش
جيك ثانيه
جيگر
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!