فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

گـــــاززز بده !
گَ گَ یی
گَـــگـیـر
گَزَک GAZAK
گَمَج
گِژ
گِل گرفتن
گُردِه
گُه خوردن
گُه گیجه
گٌلو
گا
گابّاسمَه
گاپوزی
گاپون
گاتوری
گادر
گاری
گاري چي
گاز
گاشفته
گاطر
گاف دادن
گاگول
گالا با
گالفس
گالوبچیک
گالوش
گاله
گاماس گاماس
گامبو
گامماز
گاميش پر كرشمه
گاميش(گاوميش)
گاو
گاو بندی
گاو حاضري
گاو میش
گاوبندی
گاوچه
گاوکوس
گاوی
گاییده شدن
گئوم
گبر
گبنیده
گتره ای
گچساران
گدا
گذاشتم واست
گذر کون به تزریقاتی افتادن
گذرنامه
گذشته
گر =gar
گراز گرفتن
گرافیتی
گربیدی
گرخیدن
گرخيدن
گرد و دولخ
گردن کلفت
گردو
گردو جنگل
گرس (grass)
گرگیجه
گره خورده
گریگوری پِِِِِِلاسویچ
گریه
گزاز
گزگ آب
گزينه ي نظامي‎
گشاد
گشاد(goshad)
گشادبازی
گشادیسم مزمن
گشاديسم
گل پسر
گل لقد کردن
گل واژه
گلابی
گلابی-بشین بابا- بیلاخ
گلاشل
گلثوم
گلدون
گلدون زدن
گلدون کردن
گلشیفته
گلوم
گله جا
گلی
گم شو.حال ندارم
گمال
گمج
گمرچو
گمركانيه
گنا
گنجشک
گنده بک
گنده خشتك
گنده گوز
گنده گوز بالا نشين
گنده گوزی کردن
گنده گوزی كردن
گنده لات
گنس
گنگ
گنوغ
گنوک
گواد
گوبه
گوت
گوت باش
گوت گنده
گوتو بخور
گوته بارماخ
گوتی بوش
گوج gowj ( به ضم گاف ، سکون واو ، سکون جیم)
گوجه
گودر
گودو
گودوخین بالاسو
گودی
گور به گور شده
گور جودها
گوربان شوما
گورتانگوری
گوریدن
گوز
گوز آوردن
گوز پیچ
گوز تاب ، گوز پیچ
گوز تو سیبیلات
گوز چه ربطی داره به شقیقه
گوز خواب
گوز در سخن
گوز دست پاچه
گوز شدن
گوز کَندن
گوز کلاس
گوز کن را به برق زدن
گوز گره خورده
گوز گلو
گوز گوز
گوز گوز کردن
گوز مخ
گوز معلق شدن
گوز ملّق ( گوز معلق )
گوز ناشتا
گوز نمک زدن
گوز و گلایه
گوز هنری
گوزپیچ
گوزپیچ شدن
گوزپيچ
گوزشناسی
گوزشو بسته سرِ دلش
گوزغلتون
گوزکلاس
گوزگا پت . دار گوزگا
گوزگای مانه
گوزم تو گوزت
گوزمجه
گوزملق
گوزنک
گوزو
گوزوک
گوزی
گوس
گوش
گوش پره بیلی
گوش تلخ
گوش مخملي
گوش وال
گوشت
گوشت بشه بتنت
گوشت تلخ
گوشت خوار
گوشیدن
گوگلیزه
گوگول
گوگولي
گوگیجک گرفتن
گول پنگولي
گولاخ
گولو
گوموس
گون
گوند
گوه خوردن
گوه صورت
گوه نخور
گه
گه بخور
گه خوری
گه گیجه
گه نخور
گهبه (قهوه , قهبه )
گهش برِی (برای) من!
گی
گی Gay
گی لاس
گیان
گیرمه
گیزه ی خرنگیزه
گیگیلی
گیلاس محمدی
گیلی گیلی
گیم
گير سه پيچ
گيگيلي گير(gigili gir)
گيلي گيلي
گيوز
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!