فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

ک
ک پ
ک.. شعر
ک** شعر
کَددی
کَره
کَفتر
کَفتر (Kaftar)
کَلـَپـچ
کَلوچ
کِِه کِه (کِ کِ)
کِرم ریختن
کِرم علی
کِش رفتن
کِیف کردن (Keyf)
کُپکی
کُزِلِی
کُلُم
کُلُم بودن
کُلوخ
کُمو
کُناخ
کا
کاپوت
کاپوچ کردن
کار درست
کار والیو
کار-کارگر(فرقه امیرکبیری)
کاربردهای واژه ی گوه
کارت به کارت کردن
کارت درسته
کارنابلد
کاسبرگ
کاظم قاقی
کاف گاف
کاکو
کاگوزبک
کالیبر
کالیبر بالا
کامپیوتری
کامنت اول
کان فیوز (confuse)
کاندوم
کبریت
کبریت بی خطر
کپ کردن
کپک
کت گوز
کتاب دعا
کتابخواني
کتابی اس میده
کتلت شدن
کتو kottoo
کثافت
کثیف
کجات بذارم
کجاشی
کچل مو فرفری
کچله
کخخه
کدو تنبل
کدو شدن
کر خلا
کراش
کرای
کرپه
کرت
کرتیم
کرج
کرسی شعر
کرم ریختن
کرمان
کرمانشاه
کرمکی
کرموک
کروز
کره
کره خوری
کریم
کسافط
کسری
کش دار
کشورهای استراتژیک
کشیدن بیرون
کف تو کف شدن
کف دستی
کف رفتن
کّف شهر
کف کرد
کف کردن
کف کردن، کف بر شدن
کف کیفی
کف‌اش آفتاب دیده
کفتر
کفچه
کفرات
کفشاشو
کفگوز
کفم برید
ککه
ککه خوری نکون
کل دست
کلاج گرفتن
کلافه
کلاقوزی
کلان
کلاونگ
کلاه قرمزی
کلباسه
کلبوک
کلپاسه
کلپچ (kalapch)
کلپس
کلپک
کلفت
کلکس
کلنگ
کلنم
کلوچه
کلونگ
کله پخ پخ(kale pakh pakh)
کله پوک
کله گوز
کله مرغی
کله واجبی
کلید
کلیک
کم پر توس
کم توان جنسی
کم محلی کردن
کماج
کمباین
کمبود
کمبود محبت
کمپوت هلو
کمر(بند)بسته یا کمر(بند)شل
کمری
کمک های خارجی
کمه جوش
کمی تا قسمتی ابری
کن کنکی
کناخ
کناخه
کنار
کند نشستن ندارم
کنه
کو نی
کو چیو؟ ای چیو کو؟ کو ای چیو؟
کوآلیتی
کوپ کردن
کوتی شو
کوجا بودی آدی
کوچکتیم
کوچه شاشوها
کوچه علی چپ
کوچه ی علی چپ
کودک درون
کودن
کور خلا مسجد شاه
کور شده
کورعلی
کوروش
کوروش کبیر
کوزت
کوس خل
کوسه
کوکا
کوکولی
کول
کول (cool)
کول(cool)
کولکه تاواده ای
کولوته
کولی بازی
کومور
کون اره ای دندون تیشه ای
کون انداختن
کون باد
کون بچه
کون بلبلی
کون پاره شدن
کون پشم
کون تلق تولوق
کون خشک
کون دریده
کون دريده ي بي غم
کون سولاخ
کون شل
کون شنگولی
کون کلنگ
کون گشاد
کون لقت
کون نَشور
کون نشور
کون ولو
کونش از چادر بیرونه
کوونِ ...
کویت بودن
که که
که که زیادی نخور
کهکشان لیس میزنیم
کی ال (KL)
کی پی‌ اس
کی تو رو ریده؟
کی کی
کی میشه تو سالار؟؟؟
کیاشا
کیانا
کیپ شدن
کیریتیکال
کیس Case
کیسه کش
کیمیا
کیمیش
کیوی!
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!