فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شــافــتَـــــک
شَپُّل
شَتَک
شَتَک شدن
شَتَل
شَنگُل
شِپِل
شِر و وِر
شِرتی شَپَکی
شِیخار
شِیر
شُغالو به گَردش!
شُليم (sholim)
شُمبول
شُمپٍت
شابدُل
شاپالاخ
شاپرک گرفتن
شاپکس
شاپور
شاتولنگ
شاخ
شاخ بودن
شاخ در آوردن
شاخ شدن
شاخ شکوندن
شاخاب پارس
شاخشانه (شاخ و شانه کشیدن)
شاد
شادزی
شادلمه یا شادُل
شادی
شادی به کلّه‌ات
شارلاتان
شازده
شاس
شاس زدن
شاس مخ
شاس مسلك
شاس مغز
شاسخین
شاسکول
شاسکول.
شاسكول
شاسگول
شاسگول بازی
شاسگول تپه
شاسماق
شاسمیخ
شاسی بلند
شاش
شاش بند
شاش بند شدن
شاش بیمه
شاش خونه
شاش قرقره كردن
شاش گرم
شاشو
شاشید تو حالش
شاشیدن
شاغلام جکسون
شاف كون
شافتولک
شافتومات
شافدولى
شافو
شال
شالامپر
شالتکس shaltex
شامام
شامبول
شامپاين
شامول
شانسکی
شانسی
شانه خالی کردن
شاه بودن
شاهین شهر
شاهین نجفی
شب
شب بیا
شبکه 4
شپرز
شپش
شپي
شتر شدن
شتک
شتک (Shatak)
شتک کردی رو درو دیوار
شتل (با فتح شین و ت )
شتل خشتکی
شخار
شخله
شخمی
شخمى
شر (شهر)
شرّ و ور
شراره
شربیدن
شرتش مارک داره
شرتش واسه تو 2دست کت شلواره
شرطی شدن
شرق تهران
شرق(Sharagh)
شزم
شزن
شسماغ
شش سیلندر
شصت و چهار
شصت و چهاری
شعبان
شعر
شغال
شفا مفا
شفامفا
شفته
شفته لق
شفیقه
شقایق
شقه
شکار کردن
شکر ميون کلامتون
شکرخوری
شکفته
شکلات
شکم
شکوفه
شکوفه زدن
شل تنبون
شل کردن
شل گوش
شل ناموس
شلمان
شلنگ
شلنگ تخته انداختن
شلوار پاته
شلوار پاك
شلیدن
شلیل
شماره دو
شماره کفشتم
شماره یک
شمال
شمبول طلا
شمپت
شمپل
شمکو
شنبمم
شنبه یشنبه (یکشنبه )
شندرغاز
شنقل
شنگول
شوآف
شوت
شوت علی
شوخولک
شوخی افغانی
شوخی پشت کامپیوتری
شوخی خرکی
شوخی دستی
شوخی شهرستانی
شوخی میکنی
شوخي پشت وانتي
شوخي خركي
شوخي دستي
شور گوزم به ريشي
شوربخت کوشا
شورت را در آوردن
شوز
شوشول
شوشول فرنود
شوکول
شولکس
شوماخر
شومبوسکومولی
شومبول
شومبول دودولتم
شومبولی
شومپت
شومپتیوس
شومپکس
شونبول
شونپخت (shoonPaKhT)
شونی
شوهر
شهداد
شهر
شهر زیارتی سیاحتی گاف الف
شهر هرت
شهرام صولتی
شهرت باز
شهرت بازی اردبیل
شهرداری
شهرداری شومایی
شهرزاد
شهرس بازی
شهرضاشهرژیان پرور
شهری
شهنومه خوان
شهید
شهین
شیب؟ بام؟
شیپتکوش میپتکه
شیپیش
شیتریکسی
شیتیل
شیر
شیر برنج
شیر فهم
شیرآلات
شیراز
شیرفهم شدن
شیرین بازی
شیرین زدن
شیرین عقل
شیرین میزنی
شیستی
شیش تایی ها
شیش شیش
شیش ماهه
شیش و نیم
شیش و هشت
شیش(شش)
شیشکی
شیطون
شیطونه میگه
شیفتو بگیر( Press Shift key)
شیک
شیکافچی
شیکر خوردن
شیلنگ
شیما
شینبل قیطون
شینگ شینگ
شیوا
شيء
شيپيشوو
شيث
شير تو شير
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!