فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

ملنگ

 
۹
بالا
۳
پایین
به فرد مست و سر خوش و با نشاط گفته می شود. کسی که از روی مستی عقلش پریده.
- این پسره چرا اینجوری راه میره؟
- ولش کن بابا! اینم همیشه ملنگه!!
واژه های مرتبط: سرخوش بیخیال مست
نویسنده: شبتاب
۴ مهر ۱۳۹۰
گوز کَندن

 
۱۲
بالا
۴
پایین
وقتی کسی ادعای انجام کاری را می کند یا حرفی را می زند که بنظر برای دهانش گنده و غیرممکن می آید این عبارت را بکار می برند.
- می دونستین من از همه شما باهوش ترم؟!
- تو برو گوزت رو بکَن بابا!
واژه های مرتبط: غلط زیادی کردن
نویسنده: شبتاب
۴ مهر ۱۳۹۰
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!