اپ فارسی شهری برای iOs و Android در حال آماده شدن هستند و به زودی قابل استفاده خواهند بود. گوش به زنگ باشید!